Properson- personálna agentúra

Disponujeme oficiálnou licenciou na zamestnávanie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku, taktiež licenciou na zamestnávanie v Spolkovej republike Nemecko

Našim predmetom činnosti je aj vykonávanie Agentúry dočasného zamestnávania - ADZ