Properson- personálna agentúra
  • zabezpečiť potrebný počet zamestnancov, podľa aktuálnej potreby zákazníkov  
  • prebrať celú zodpovednosť za dodaných  pracovníkov-kvalifikovanosť, ubytovanie,  dopravu, zákonné povinnosti
  • neustále zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a byť lepší ako konkurencia